Undervisning i samarbejde med FO-Aarhus

Livsværkstederne har i samarbejde med FO-Aarhus tilbud om undervisning i "Arbejdsplads dansk" og "køkkenhygiejne"

 

Arbejdsplads dansk

Undervisningen har som mål at bedre deltagernes danskkundskaber, for dermed at klare sig bedre på arbejdsmarkedet. Undervisningen er ikke klassisk "tavle-undervisning", men er mere oplevelses orienteret, og tager udgangspunkt i samtaler, konkrete opgaver og spil. Der fokuseres primært på at udvide deltagerne ordforråd og sekundært på grammatikken. 

 

Køkkenhygiejne

Undervisningen har som mål at give deltagerne grundlæggende færdigheder og forudsætninger for at kunne arbejde med fødevarer. Undervisningen sker primært i Livsværkstedernes eget køkken, hvor der undervises i god køkkenhygiejne, dels med fokus på egenhygiejne og dels med udgangspunkt i køkkenets Egenkontrolprogram. Her undervises oplevelses orienteret på praksisniveau, hvor deltagerne gennem deltagelse i madlavning og rengøring lærer de grundlæggende færdigheder og forudsætninger for at kunne arbejde med fødevarer, enten i produktion eller salg. 

 

Hvem kan deltage

Målgruppen er personer med læse- eller skrivevanskeligheder og ringe danskkundskaber. Undervisningen foregår i mindre hold. Undervisningen er gratis, idet betalingen dækkes af Aarhus Kommunes Social- og Beskæftigelsesforvaltning. Deltagelse forudsætter deltagertilmelding og registrering.

Personer i Jobafklarings- eller Ressourceforløb deltager som udgangspunkt i disse forløb, med mindre andet aftales med sagsbehandler.

Ønsker du at høre nærmere om undervisningstilbud, så kontakt os på 86 25 95 99