Ressourceforløb

For individuelt tilrettelagte indsatser i ressourceforløb kan gælde, at der fokuseres på træning i sociale

sammenhænge for at bryde med social isolation, mødestabilitet, opbygning af selvværd med videre. Der bliver som

udgangspunkt i de første 4 uger arbejdet med en progressionsanalyse, der belyser borgerens tilfredshed, borgerens

måde at forholde sig til relationer, kompetencer og selvværd og meningsforståelse. Der vil løbende være tilbud om

rådgivning i økonomi, dansk med henblik på at kunne skrive cv, digital kommunikation, hygiejneforståelse, kreative

aktiviteter med videre. Disse tilbud virkeliggøres ved hjælp af frivilligstaben og samarbejde med job og trivsels

ressourceforløbsteam og medarbejdere på Gellerup Bibliotek.

Mål med forløbet:

  • ·         Afdækning og beskrivelse af kandidaternes faglige og personlige ressourcer i forhold til
  • ·         ordinært job, uddannelse,
  • ·         Fleksjob,
  • ·         Skånejob/pension
  • ·         Familie og øvrige sociale situation
  • ·         Individuelt tilrettelagt indsatser i et ressourceforløb

 

Beskrivelse til borgeren med print