Projekt Kirkepraktik – Det rummelige arbejdsmarked

Livsværkstederne i Gellerup gennemfører Projekt Kirkepraktik i samarbejde med kirker i Aarhus Vestre Provsti. Projektet er forankret i Livsværkstederne, der har mange års erfaring med beskæftigelsesindsatser, og er finansieret af Aarhus Vestre Provsti.

Med projektet ønsker kirkerne at åbne sig som arbejdsplads og dermed være med til at løfte den samfundsopgave, det er at inkludere flere på arbejdsmarkedet.

Kirkerne tilbyder praktikker med

 ·         mulighed for at udvikle faglige kompetencer ved at afprøve nogle arbejdsopgaver, som primært ligger inden for køkken, rengøring og service.

 ·         mulighed for at udvikle sproglige og sociale kompetencer gennem samarbejde og deltagelse i kollegialt fællesskab i en mindre kollegagruppe. 

 

 

Til projektet er knyttet en praktikkoordinator, der bl.a. formidler kontakten mellem praktikant, eventuelt repræsenteret ved dennes jobkonsulent, og praktiksted.

Projektets primære målgruppe er borgere på kontanthjælp med ret til vejledning og opkvalificering (jf. § 32, stk. 1, 2) og personer i ressourceforløb. Men også eksempelvis borgere på integrationsydelse kan komme i praktik i en kirke.

Som udgangspunkt er en praktik af tre måneders varighed, men vi tilpasser også gerne et forløb til den enkelte, hvor det kan lade sig gøre.

Hent folder her

 

Kontakthttp://www.livsvaerkstederneigellerup.dk/

Praktikkoordinator Lise Hedevang Nielsen

Direkte tlf. 24 43 96 99

E-mail lhn(at)livsvaerkstederneigellerup.dk