Praktikker

Vi har ofte praktikanter i huset, hvilket er til stor glæde for os.

Praktikanterne kommer dels fra socialrådgiveruddannelsen og Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) på VIA University College.

Dette betyder desværre at vi oftest må takke nej til øvrige ulønnede praktikanter, da pladserne er besatte.