Målgruppe

Café Vita er typisk besøgt af lokale beboere fra Brabrand/Gellerup, Hasle og Åbyhøj, herunder også ensomme, personer med psykiske problemstillinger, PTSD, misbrugere og flygtninge.

Alle over 18 år er generelt velkommen i cafeen. Personer under 18 år henvises til Ungekontakten. Børn kan i samvær med en voksen opholde sig i cafeen for en kort periode. Det er alene forældrenes ansvar at holde opsyn med børnene.


Jobafklaring er en naturlig del af vores tilbud. Her vejledes og opkvalificeres kontanthjælpsmodtagere med henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet. 

Vores bidrag til denne proces handler meget om fremmødestabilitet, arbejdsplads dansk, effektivitet/nødvendige pauser, og det at få en hverdag til at fungere samtidig med man er på arbejde.