Aktiveringsforløb

Aktivering

AKTIVERINGSAFTALE MED ÅRHUS KOMMUNE

Livsværkstederne har en aktiveringsaftale på 15 pladser med Aarhus Kommune.

VISITATIONSSAMTALE

Arbejdet præsenteres, og jobfunktioner beskrives og aftales.

Hvilken afklaring og dokumentation, der skal opnås, forløbets varighed, ugentligt timetal og særlige hensyn aftales individuelt.

INDHOLD AF AKTIVERINGSFORLØB

Fremmøde stabilitet, oplæring af arbejdsfunktioner inden for køkkenarbejde, rengøring og kundebetjening. Træning af arbejdspladsdansk. Afklaring af arbejdsevne.

OPFØLGNINGSSAMTALE

Samtalen fokuserer på periodens forløb, relevante muligheder for videre forløb og fremtidsperspektiv.

DOKUMENTATION AF FORLØB

Skriftlige beskrivelser af arbejdevne og andre forhold i relation til eksempelvis ressourceprofil eller pensionsafklaring.

Se mere her

 

Beskrivelse til borgeren m print