Værdier

 Vores værdier, som vi dagligt efterstræber, er: Respekt, Nærvær og Åbenhed

 

Værdi – Respekt – som udtrykkes/udleves på følgende måde:

Empati

Krav

Ligeværdighed

Åbenhed

Rettigheder

Tålmod

Udsyn

 

Værdi – Nærvær – som udtrykkes/udleves på følgende måde:

Omsorg

Imødekommenhed

Tålmod

Grænsesætning

Obs! fravær

 

Værdi – åbenhed – som udtrykkes/udleves på følgende måde:

Mangfoldighed

Rummelighed

Kreativitet

Solidaritet

Fællesskab

Fleksibilitet

menneskesyn

 

 

Diakoni

Som en del af Kfum's sociale arbejde betragter vi os som et diakonalt tilbud.

 • Diakoni er for os
  - at omsætte det kristne menneskesyn til handling
  - at møde det enkelte menneske der, hvor det er
  - at vise omsorg for andre mennesker
  - at være til stede, hvor afmagt og modløshed råder
  - at være talerør for de mennesker, der ikke er i stand til at tale egen sag