Historie

1997

Ideen om et værested, der kan favne alle grupper af "udstødte", fødes. Baggrunden er erfaringerne i Naboskabernes Mandagsklub, Beboerrådgivningen og Gellerup Kirke´s sociale tilbud.

1998

Naboskaberne får 100.000 kr. fra Socialministeriets PUF-midler (midler til frivilligt socialt arbejde) til videreudvikling/omformning af Mandagsklubben til Livsværkstederne.

1999, juni

Naboskaberne sender ansøgning til Socialministeriet. Livsværkstederne er ved at tage form.

1999, august

Socialministeriet meddeler, at Livsværkstederne bliver et af de seks projekter, der støttes af puljen "Nye veje i den By- og Boligsociale Indsats".

1999, efterår

En projektgruppe bestående af Bent Ulrikkeholm, KFUM´s Sociale Arbejde. Jørgen Lasgaard, Gellerup Kirke. Ove Abildgaard, Naboskaberne, og Jens Høgh, Beboerrådgivningen klargør projektet.

1999, november

Den fire mand store projektgruppe tager til møde i Socialministeriet i København. Her fremlægger de vedtægter og budgetter for Livsværkstederne samt uddyber deres ansøgning om tilskud på 3,9 millioner kr.

2000, februar

Projektlederen, Lone Sinding, ventes at tiltræde. De første brugere kan begynde at indrette lokalerne i den tidligere arbejdformidling i City Vest.

2000, april

Den sociale café ventes at åbne den 1. april. Caféleder og aktivitetsmedarbejdere tiltræder.

2000, juli

De første aktiviteter begynder i Livsværkstederne. Hvad det konkret bliver, bestemmes i samspil med deltagerne.