Aktivering

AKTIVERINGSAFTALE MED ÅRHUS KOMMUNE

Livsværkstederne har en aktiveringsaftale omfattende 15 pladser med Århus Kommune, men i perioder har der været mellem 15 og 25 personer i aktivering. Et aktiveringsforløb i Livsværkstederne består af 4 moduler.

VISITATIONSSAMTALE

Arbejdet præsenteres og jobfunktioner beskrives og aftales.

Hvilken afklaring, der skal opnås, varighed, timetal og særlige hensyn aftales.

INDHOLD AF AKTIVERINGSFORLØB

Oplæring af arbejdsfunktioner indenfor køkkenarbejde, rengøring og kundebetjening. Pratisering af arbejdspladsdansk. Afklaring af arbejdsevne.

OPFØLGNINGSSAMTALE

Samtalen fokuserer på periodens forløb, relevante muligheder for videre forløb og fremtidsperspektiv.

DOKUMENTATION AF FORLØB

Skriftlige beskrivelser af arbejdevne og andre forhold i relation til eksempelvis ressourceprofil eller pensionsafklaring.