Bestyrelse

Bestyrelsesliste

Gellerup Kirke: 

Jesper Engel Hansen (næstformand), e-mail: meinby(at)gmail.com

Charlotte Krog Brandbyge, e-mail: ckbrandbyge(at)gmail.com

 

KFUM´s Sociale Arbejde:

Simon Kangas Larsen (formand), e-mail: SKL(at)km.dk

Mette Gubi Axelsen, e-mail: mettegubiaxelsen(at)gmail.com

Hanne Beyer, e-mail: tilhannebeyer(at)gmail.com

 

Brabrand Boligforening 

Helle Højfeldt Mosegaard Hansen, Centralforeningen, e-mail: hhm65(at)hotmail.com

Malek El-Batran, afd. 4, e-mail: batranmalik(at)gmail.com 

Finn Herskind, afd. 5, e-mail: herfi(at)stofanet.dk 

Vakant, afd. 3

 

Aarhus Kommune

Vakant

 

 

Derudover deltager:

Repræsentant fra medarbejdergruppen:

Vakant

 

Ledelsen i Livsværkstederne

Verner Karkov, leder

E-mail: post(at)livsvaerkstederneigellerup.dk